Wczytywanie...
2024-01-31

Chapter Leader odpowiada również za:

 • nadzorowanie realizacji procesów decyzyjnych w obszarze architektury (w tym organizację Komitetów Architektury, zgodnie z obowiązującymi regulacjami);
 • opracowanie i stosowanie standardów pracy w zakresie zarządzania architekturą w różnych domenach banku, w zgodzie z wytycznymi lokalnymi i Grupowymi;
 • efektywną organizację pracy architektów, w alokacji do poszczególnych domen banku oraz różnych obszarów technologii;
 • zbudowanie ścieżek kariery i specjalizacji w Chapterze;
 • tworzenie i animowanie działalności gildii architektów;
 • wsparcie Product Ownera wiedzą i doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Kto jest klientem Chapter Leadera?

Klientami są członkowie Chapteru, dla którego jest przywódcą służebnym. Jest również członkiem Squadu, więc tak jak dla każdego Squadu, Klientami końcowymi są Klienci Banku. Jesteśmy partnerami, którzy łączą swoje siły, aby dostarczyć wartość Klientom końcowym.

Z kim współpracuje Chapter Leader?

Chapter Leader pracuje pomiędzy Squadami:

 • w Chapterze jest w ciągłym kontakcie z członkami Chapteru i wspiera ich w realizacji misji lub bieżącej pracy;
 • w Tribie współpracuje z kluczowymi rolami w Squadzie, aby ulepszać sposoby pracy i poprawiać wydajność (np. Product Ownerzy, Scrum Masterzy);
 • w Tribie współpracuje z Tribe Leadership Teamem, zwłaszcza z rolami najbliższymi jego dyscyplinie (np. Tribe Leader, IT Tribe Leader);
 • na poziomie pomiędzy Tribe’ami współpracuje z Gildiami, aby wspierać i poszerzać wiedzę ekspercką jego Chapteru i Chapterów o tej samej specjalizacji w innych Tribe’ach;
 • w zakresie procesów HR i zarządzania planem rozwojowym swoich pracowników kooperuje z zespołem HR.

Jakie są oczekiwania wobec Chapter Leadera? 

Jest odpowiedzialny za Chapter jako zespół:

 • pracuje ramię w ramię z innymi członkami Chapteru (co oznacza, że ​​ma na to codziennie wystarczająco dużo czasu);
 • jest mentorem i pomaga członkom Chapteru zdobywać wiedzę i kompetencje w danej dyscyplinie;
 • zapewnia, że członkowie Chapteru są odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani oraz że korzystają ze środowiska pracy, które pozwala im doskonalić się i rozwijać;
 • przeprowadza regularną inspekcję i adaptację wyników prac, wiedzy i kompetencji członków Chapteru w oparciu o jasny wspólny punkt odniesienia;
 • dba o ciągłe doskonalenie Chapteru i wprowadzanie ulepszeń w zakresie standardów i potrzeb rozwojowych;
 • dobrze radzi sobie w swojej dyscyplinie i jest uważany za mentora w zakresie specjalizacji Chapteru.

KOMPETENCJE MIĘKKIE

 • Przywództwo w modelu servant leadership
 • Inspirowanie i motywowanie;
 • Współpraca;
 • Rozwijanie innych;
 • Aktywne słuchanie;
 • Planowanie i organizowanie;
 • Proaktywność;
 • Dokładność w działaniu;
 • Komunikacja werbalna i pisemna.

OD CIEBIE OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem, szczególnie istotne będą Twoje doświadczenia i umiejętności w zakresie budowania zespołu ekspertów i specjalistów, planowania rozwoju kompetencji, adresowania wyzwań, podnoszenia efektywności pracy i współpracy. Mile widziane doświadczenie mentorskie;
 • Doświadczenia w roli architekta, mile widziany certyfikat w wybranym frameworku architektonicznym, np. TOGAF;
 • Doświadczenia w pracy na rzecz obszaru technologii w instytucjach finansowych – mile widziane doświadczenia w realizacji dużych inicjatyw transformacyjnych
 • wykształcenia wyższego;
 • rozumienia i umiejętności pracy w Agile, Scrum – posiadanie certyfikatu Professional Agile Leadership (PAL) będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2.

Co oferujemy?

 • Udział w budowaniu nowego modelu zarządzania architekturą w metodyce zwinnej, w oparciu o koncepcję produktu agile
 • Osobisty i zawodowy rozwój – unikalna możliwość kreowania rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby klientów. Będziesz mieć szansę, aby wykorzystać w pełni swój potencjał;
 • Bezpośrednie przełożenie na zakres Produktów, a co za tym idzie także na doświadczenie Klienta;
 • Ambitne zadania oraz dużą decyzyjność;
 • Dedykowany program szkoleń w zakresie agile;
 • Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza benefitów oraz programów organizowanych przez Bank.
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Typ etatu
Pełny etat
BNP Paribas Bank Polska S.A
Profil firmy
Branża
Finanse
Liczba pracowników
8500
Założone w
2011
Miasto
Warszawa

Podobne ogłoszenia

Inne podobne oferty pracy, które mogą Cię zainteresować